Måleraflæsning

Vi vil indimellem køre rundt og lave kontrolmålinger.
– Bilen vil ha en antenne på taget og være mærket “Andkær Vandværk, måleraflæsning”.

Aflæsningen vil ske en gang i kvartalet.

Ultimo marts.
Ultimo juni
Ultimo september
31. december