Om Andkær Vandværk

I 1934 blev en gruppe på 5 personer i Andkær enige om at opføre et vandværk.
Gruppen bestod af:

 • Gårdejer Julius Thomsen, det nuværende Andkær Bygade 7
 • Gårdejer Niels Bjerre, det nuværende Bjerget 6
 • Gårdejer H.O.Lind, det nuværende Andkær Bygade 11
 • Smedemester A.P.Petersen, det nuværende Andkær Bygade 12
 • Skrædder Carl R. Pedersen, det nuværende Andkær Bygade 10

Gårdejer H.O.Lind gav tilladelse til, at Andelsselskabet Andkær Vandværk kunne anvende det
stykke jord, hvor Vandværket er placeret i dag, for et tidsrum af 49 år. Som vederlag modtog
H.O.Lind den nette sum af 100 kr.
I 2002 blev jorden købt for godt 15.000 kr.

Aftalen blev underskrevet den 21.07.1934. Vandværket var fra starten i stand til at yde
6 kubikmeter vand i timen. Til sammenligning kan der i dag ydes 21 kubikmeter i timen 24 t.
i døgnet 365 dage om året.

Boringen var på 50 m. dybde til en pris på 2.300 kr.
Der blev etableret 20 stikledninger til 106 kr. pr. stk.

Ny ledning  til Skovbyvej 1990
Renovering af Vandværket 2007

Der er i 2008 lavet en ny boring på Jens Bjerres mark (hvor der tidligere var vindmøller). Dybden
på boringen er iflg. Ribe Miljøcenter på 126 m. Den var bestilt til 140 m., men ved 126 m mødte
vi Lillebæltsler, og derfor blev boringen kun på; 126 m. Pris 168.000 kr.

Der er i dag tilknyttet 159 husstande.

Formænd:

 • Julius Thomsen
 • Jens Møller
 • Ole Frederiksen
 • Johannes Skovgård
 • Bent Christoffersen
 • Erik Nissen

En plads i bestyrelsen for Andkær Vandværk er ikke kun for få år. Som eksempel kan nævnes,
at Sigfred Svit sad i bestyrelsen i 40 år.
Erna Hansen, som gik fra hus til hus og opkrævede vandafgift, havde posten i 19 år,
indtil opkrævningen gik over til PBS.